Downloads

CE Prestatie verklaringen NEN-EN 1504-2:

EP 2410 Primer
EP 2250 Rol-Gietvloer
EPWA 2430 Primer
EPWA 2330 Coating
PU 2261 Rol-Gietvloer


Hier vindt u een overzicht van de productbladen per productgroep.

Technische documentatie, toepassingen, kenmerken, etc. Alles per product overzichtelijk in een productblad.

Maak uw keuze in de rechter kolom.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedé's en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkbladen van het product.

Deco Coating Industrie
Prinsenweide 79
7317 BC Apeldoorn
Nederland
Tel: 055-5767107
Fax: 055-5785002Europees fonds voor regionale ontwikkeling

Apeldoorn, Deventer, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda, Tiel, Groningen, Zwolle, Eindhoven, Tilburg, Amersfoort, Leiden, Enschede, Leeuwarden, Den Bosch, Haarlem, Almere, Zoetermeer, Maastricht, Venlo, Emmen, Dordrecht